Online booking
Hotel Złoty Groń
Widok na budynek hotelu Złoty Groń na tle wzgórz i dolin w pogodny dzień

In the area

Leśny Ośrodek Edukacji

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej

Godziny otwarcia -  wtorek - sobota: 9.00 - 16.00

Ośrodek dysponuje salą wykładowo-projekcyjną na około 50 osób, wyposażoną w sprzęt multimedialny, umożliwiający prowadzenie nowoczesnych wykładów, prelekcji i spotkań o tematyce leśno-ekologicznej. Na pierwszym piętrze znajduje się stała ekspozycja, ukazująca florę i faunę beskidzkich lasów. Można tu z bliska zobaczyć preparaty zwierząt i modele roślin. Ponadto na zwiedzających czekają makiety przedstawiające historię terenu, diorama rzeki, cały dział dotyczący form ochrony przyrody oraz rentgen drzewa. Dla dzieci natomiast przewidziano ciekawe gry i zabawy; można sprawdzić, jak czuje się borsuk w swojej norze, pobawić się drewnianymi klockami oraz namalować ulubione zwierzątko na tablicy, a także posłuchać gadającego drzewa! Podziwiając dioramy, można wysłuchać informacji o każdym zwierzęciu i roślinie, a także dowiedzieć się czegoś o historii Nadleśnictwa Wisła, o świerku istebniańskim, martwym drewnie i wielu innych ciekawych zagadnieniach.

LOEE otoczony jest przez Ogród Roślin Beskidu Śląskiego. Na obiekt, składają się: miejsce postojowe, sieć ścieżek edukacyjnych, którymi można przechadzać się wśród ciekawych gatunków roślin, zarówno ozdobnych, jak i typowych dla lokalnych zbiorowisk, plac widokowy wraz z mini amfiteatrem. Powstał tu również oryginalny, ekologiczny plac zabaw - Wioska Indiańska, dla dzieci i wybudowano wiatę edukacyjną o konstrukcji drewnianej, z ławkami w środku, spełniającą rolę leśnej klasy.

Kurna Chata Kawuloka

Wstęp - 4 zł

Stary drewniany dom z 1863 r. pełen jest dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i narzędzi, jakich w swym warsztacie używał Kawulok. W autentyczny sposób oddaje warunki, w jakich żyli mieszkańcy Istebnej w drugiej połowie XIX w. Niegdyś należał on do wybitnego folklorysty, wykonawcy instrumentów ludowych, muzyka, wyróżnionego nagrodą im. Oskara Kolberga – Jana Kawuloka. Chata była miejscem jego życia i pracy, tu też postanowił stworzyć izbę regionalną, dom-muzeum, który pozwoliłby „zatrzymać czas”. Mimo, że w roku 1976 Jan Kawulok zmarł, to jego Kurna Chata nadal żyje opowieścią o dawnych czasach i góralską muzyką. Niegdyś dzięki jego córce Zuzannie, dziś dzięki młodemu kustoszowi – Januszowi Macoszkowi możemy to miejsce odwiedzać i wysłuchać gawędy, gry na instrumentach pasterskich, a także uczestniczyć w organizowanych dla grup warsztatach (ubijanie masła, koronki, wyplatanie z siana).

Dom Konarzewskich

Dom Konarzewskich to miejsce niezwykłe, gdzie poznać można nie tylko dorobek artystyczny czterech pokoleń tej rodziny, ale także jej bogatą historię. To opowieść o czasach wojny i pokoju, różnych dziedzinach artystycznego wyrazu – od muzyki, poprzez malarstwo, rzeźbę, meblarstwo, ceramikę i tkactwo. To również podróż w przestrzeni – od Mazowsza poprzez Kraków, Beskid Śląski, Ural i Górny Śląsk z powrotem do Istebnej. Do dnia dzisiejszego Rodzina Konarzewskich związana jest ze sztuką; wnuczka Ludwika Konarzewskiego seniora jest malarką i prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci.

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej (GOK, PIT i BP w Istebnej)

Ośrodek mieści się w zabytkowym budynku z roku 1883 i jest usytuowany w samym centrum Istebnej, na terenie parku przed Kościołem pw. Dobrego Pasterza. Można tu otrzymać bogaty wybór materiałów informacyjnych na temat atrakcji Trójwsi i okolic, a także zagospodarowania turystycznego.  Do nabycia oferowane są przewodniki i mapy, zlokalizowano tu także punkt dostępu do Internetu. PIT pozostaje w stałym kontakcie z przewodnikami i pilotami wycieczek oraz firmami przewozowymi, co daje nam możliwość pomocy grupom zorganizowanym w zapewnieniu obsługi wycieczek autokarowych.

Ośrodek promuje artystów profesjonalnych i twórców ludowych, realizując liczne wystawy, wernisaże i kiermasze, zobaczą tu Państwo między innymi Największą Koronkę Koniakowską Świata, zdjęcia z filmu „Czterej Pancerni i Pies” (kręcono tutaj ostatni odcinek pt. „Dom”), a także wiele ciekawych ekspozycji czasowych. Co roku w sezonie wakacyjnym czynna jest Wystawa Twórczości Ludowej połączona ze sprzedażą rękodzieła. W ścianę budynku wmurowana jest tablica pamiątkowa poświęcona wybitnemu himalaiście Jerzemu Kukuczce.

Trójstyk

Jaworzynka Trzycatek - Jest to miejsce styku trzech granic: Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej. Punkt ten znajduje się w głębokim na 8 m i szerokim na 34 m jarze (Wawrzaczów Potok), stanowiąc środek okręgu opisanego na wierzchołkach trójkąta równoramiennego. Wierzchołki trójkąta tworzone są przez monolity granitowe o wysokości 240 cm.

W ramach współpracy Zrzeszenia Gmin Ziemi Jabłonkowskiej, Gminy Istebna oraz Gminy Čierne, polski i słowacki brzeg nad Trójstykiem połączono 18 metrowym drewnianym mostem, zaś zagłębienie na granicy polsko-czeskiej mniejszym mostkiem. W tym samym czasie po stronie słowackiej postawiono wiatę turystyczną, a dwa lata później zadaszone miejsce odpoczynkowe z paleniskiem powstało też po stronie czeskiej. Dostęp wzdłuż granicy polsko-czeskiej ułatwiają wyłożone płytkami schody oraz ścieżka.

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne „Na Grapie”

Wstęp - 5 zł osoba dorosła, 3 zł dziecko

Muzeum ma formę małego skansenu, gdyż przeniesiono na jego teren zabytkową chałupę, stodołę oraz wybudowano tradycyjną kuźnię. Drewniany dom, tzw. „kurlawo chałpa”, pochodzi z 1920 r. W jej izbie znajduje się wyjątkowy „kurny piec” oraz inne elementy tradycyjnego wyposażenia domu góralskiego. W sieni, która dzieli dom na dwie części, miejsce znalazły narzędzia rolnicze i – niezbędne na tych terenach zimową porą – narty, czyli „skize” oraz „tyniny”.  W drugiej izbie przygotowano ekspozycję przybliżającą popularne niegdyś na tym terenie zajęcia takie jak tkactwo, czy pasterstwo.

W stodole z lat 30. XX wieku zgromadzono różnego rodzaju dawne maszyny i sprzęt rolniczy. W muzeum organizowane są wystawy twórczości nieprofesjonalnej, wystawy prezentujące zwyczaje i obrzędy związane z cyklem dorocznym oraz warsztaty edukacyjne. Prowadzone są tu interesujące prelekcje na temat dawnego sposobu życia górali, ich kultury, obyczajowości i stroju (w jednej z izb znajdują się manekiny przedstawiające różne jego formy).

Karpacki Bank Genów

Karpacki Bank Genów, Muzeum Świerka i Woliera Pokazowa Głuszców

Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Bez uzgodnienia można zwiedzić wyżej wymienione obiekty w godzinach 12.00-13.00 od poniedziałku do piątku.

 Muzeum Świerka Istebniańskiego założone zostało przy szkółce leśnej Wyrchczadeczka. Znajdują się tu materiały naukowe i historyczne dotyczące świerka rasy istebniańskiej oraz eksponaty związane z historią i kulturą Beskidu Śląskiego. W pobliżu szkółki rośnie drzewostan pokazowy.

Obecnie świerk istebniański wykorzystywany jest głównie do produkcji instrumentów lutniczych, jako materiał rezonansowy, a rosnące na terenie Istebnej i okolic świerki uważane są za najlepsze drzewostany nasienne w Europie. Aby chronić genetyczne wartości świerkowych lasów i zachować je dla potomnych, utworzono Regionalny Bank Genów Świerka.

Muzeum jest integralną częścią szkółki leśnej oraz Karpackiego Banku Genów, które stanowią bardzo dobrą bazę dla działalności edukacyjnej. Przy szkółce zlokalizowana jest również Woliera Pokazowa,  w której możemy podziwiać głuszce, hodowane tu przez Nadleśnictwo Wisła. Wszyscy chętni mają niepowtarzalną okazję obserwować żywe głuszce i cietrzewie, a także obejrzeć filmy, czy prezentacje multimedialne poświęcone zarówno tym ptakom, jak i ochronie przyrody. Poza ochroną i rekonstrukcją gatunkową woliera przybliża turystom oraz miłośnikom przyrody zwyczaje i zachowania głuszca oraz promuje walory przyrodnicze beskidzkich lasów.

Muzeum Koronki

MUZEUM KORONKI – IZBA PAMIĘCI MARII GWAREK

Muzeum koronki poświęcone jest dorobkowi lokalnych twórczyń, a zwłaszcza słynnej Marii Gwarek, wieloletniej instruktorce heklowania i inicjatorce powstania Spółdzielni Koronczarskiej w Koniakowie w 1947 r. W Izbie Pamięci prezentowana jest niedokończona serweta dla królowej Wielkiej Brytanii – Elżbiety II. Była to ostania, przerwana śmiercią, praca Pani Marii. W muzeum istnieje możliwość zakupu koronek, zobaczenia elementów stroju ludowego i niektórych sprzętów gospodarstwa domowego, używanych w dawnych czasach. Zwiedzaniu towarzyszy krótka gawęda.

Centrum Produktu Regionalnego

Kolyba czynna od kwietnia do października. Sklep Góralski czynny przez cały rok.

Kolyba ''Na Szańcach'' Piotra Kohuta oferuje możliwość udziału w warsztatach produkcji sera owczego, połączonych z prelekcją i z późniejszą konsumpcją, można tu także zakupić bundz, bryndzę, oscypki, sery wołoskie, korbacze oraz żyntycę. W położonym w pobliżu Sklepie Góralskim oferowane są stroje góralskie, wyroby z wełny owczej, pamiątki, wyroby z drewna, metalu, skóry i materiałów ekologicznych.  Bacówka i Sklep Góralski stanowią również punkt informacyjny na temat działalności Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan.

Kompleks Zagroń

Ośrodek Narciarski Złoty Groń

Kolej kanapowa – 6 osobowa wyprzęgana, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, szkoła jazdy na nartach, organizacja zawodów sportowych, gastronomia. Latem boisko do siatkówki plażowej i Leśny Plac Zabaw dla dzieci.

Plac Zabaw

Plac zabaw przy SP1 Istebna

  • plac zabaw dla dzieci starszych,
  • plac zabaw dla dzieci młodszych,
  • ścieżka zdrowia, boisko do siatkówki, bieżnia oraz minitrybuny, boisko wielofunkcyjne.

Kompleks Sportowy

Kompleks Sportowo - Rekreacyjny na Zaolziu

W skład kompleksu wchodzą: boisko trawiaste, boisko żużlowe, siłownia, salka gimnastyczna, ścieżki rekreacyjne i Nordic Walking, plac zabaw. Bezpłatna wypożyczalnia kijków do Nordic Walking. Zimą trasy do narciarstwa biegowego. Latem ciekawa ścieżka edukacyjna ZAOLZIE, gdzie dzieci poznają florę i faunę lasów beskidzkich.

Izba Pamięci

Izba pamięci Jerzego Kukuczki

Izba pamięci prowadzona przez żonę wybitnego polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki, zdobywcy wszystkich czternastu ośmiotysięczników. Siedzibą izby jest rodzinny, drewniany dom Kukuczków, a wewnątrz zgromadzone zostały pamiątki, trofea i nagrody dokumentujące niezwykłą historię człowieka, który pokochał góry i został w nich na zawsze. Pani Cecylia jest wyjątkowym kustoszem, bowiem jak nikt inny zna życie i osiągnięcia swojego męża.

Amfiteatr

Amfiteatr „Pod Skocznią’’ wraz z terenem rekreacyjnym

 W skład kompleksu wchodzą:

  • Amfiteatr „Pod Skocznią” – miejsce odbywania się najważniejszych imprez kulturalnych Gminy Istebna,
  • boisko o wymiarach 91 m x 54 m, boisko do siatkówki plażowej,
  • pole do odpoczynku biwakowego,
  • szałas z grillem, zaplecze gastronomiczne,
  • szatnie, toalety,
  • oświetlone trasy nartorolkowe, a zimą trasy biegowe.

Punkty Widokowe

OCHODZITA  (895 m n.p.m.)
Roztaczająca się ze szczytu dookolna panorama należy do najpełniejszych i najbardziej interesujących w całych Beskidach Zachodnich. Obejmuje znaczną część Beskidu Śląskiego z Czantorią i Baranią Górą, wsch. część Beskidu Małego, Beskid Żywiecki z Romanką i Pilskiem, Beskidy Kisuckie, Jaworniki i Beskid Śląsko-Morawski z najwyższą Łysą Górą. Przy dobrej widoczności w oddali dostrzec można Tatry i Małą Fatrę.

KOCZY ZAMEK (847 m n.p.m.)
Panorama podobna do tej, jaką ujrzymy z Ochodzitej, choć nie identyczna. Nieco wyraźniej zobaczymy stąd Beskid Mały i pobliskie pagórki na granicy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, nie dostrzeżemy natomiast szczytów po słowackiej i czeskiej stronie granicy, ponieważ widoki przysłonięte są przez drzewa i wyższe krzewy.

WAWRZACZÓW GROŃ (687 m n.p.m.)
Rozległa panorama Beskidu Śląsko-Morawskiego, Śląskiego i Żywieckiego.

ZŁOTY GROŃ (710 m n.p.m.)
Piękny widok na Istebną, Beskid Śląski z Baranią Górą, Beskid Żywiecki i Śląsko-Morawski

PRZEŁĘCZ KUBALONKA (761 m n.p.m.)
Widoczna Ochodzita,  Worek Raczański, a w oddali przy dobrej widoczności Mała Fatra

STECÓWKA (740 m n.p.m.)
Malowniczy widok na wzgórza otaczające dolinę Olzy od bezleśnej kopuły Ochodzitej z zabudowaniami Koniakowa, przez Złoty Groń, aż po Młodą Górę na zachodzie. Zza Ochodzitej majaczą szczyty Worka Raczańskiego, zaś w perspektywie doliny Olzy zobaczymy owianą legendami Girową.

TYNIOK  (892 m n.p.m.)
Piękny widok na Beskid Żywiecki, przy ładnej pogodzie, także na Tatry i Małą Fatrę. Z Tynioka zobaczymy również Beskid Śląsko – Morawski, a więc zajrzymy do naszych południowych sąsiadów.

Please send your current offers
* - required fields
Call Map Reservation Menu