Online rezervace
Hotel Złoty Groń
Widok na budynek hotelu Złoty Groń na tle wzgórz i dolin w pogodny dzień

Atrakce v okolí

Lesní vzdělávací středisko

Lesní ekologické vzdělávací středisko Istebna

Otevírací hodiny pro návštěvníky: útery - sobota: 9.00 - 16.00 hod.

Středisko disponuje přednáškovou a projekční místností na asi 50 osob, vybavenou multimediálním zařízením, umožňujícím uskutečnění moderních přednášek a setkání s lesní a ekologickou tematikou. V I. poschodí se nachází stálá expozice, prezentující flóru a faunu beskydských lesů. Zde je možné se podívat na preparáty zvířat a modely rostlin. Dále návštěvníci se mohou seznámit s maketami prezentujícími historii okolního území, dioramu řeky, celé oddělení týkající se forem ochrany přírody, jakož i rentgenovský snímek stromu. Místo toho pro děti jsou připraveny zajímavé hry a zábavy; je možné si zjistit jak se cítí jezevec ve své noře, zahrat si s dřevěnými hračkami, jakož i nakreslit své zvířatko na tabuli, a také si poslechnout mluvící strom! Obdivujíc dioramy, je možné si poslechnout informaci o každém zvířeti a rostlině, a také dozvědět se něco o dějinách Nadlesnictví Wisła, o istebnanském smrku, mrtvém dřevě a četné další informace.

Kolem LEVS se nachází Zahrada rostlin Slezských Beskyd. Objekt tvoří: parkoviště, síť vzdělávacích stezek, kterými je možné se procházet mezi zajímavými druhy rostlin, a to jak dekoračních, tak i typových pro místní sídliště, rozhledna včetně miniamfiteátru. Je zde zřízeno i originální, ekologické hřiště – Indiánská vesnice pro děti a je vybudován vzdělávací přístřešek s dřevěnou konstrukcí, lavicemi uprostřed, splňující úlohu lesní třídy.

Kawulokova kurná chata

Vstupenka - 4 PLN

Starý dřevěný dům z roku 1863 s bohatým bývalým zařízením domácnosti a nářadím, jež ve své dílně používal Kawulok. Autenticky prezentuje podmínky, ve kterých žili obyvatelé Istebné v druhé polovině XIX. století. Kdysi tento patřil neobvyklému folkloristovi, výrobci lidových nástrojů, hudebníkovi, vyznamenanému cenou jménem Oskara Kolberga – Jana Kawuloka. Tato chata byla místem jeho života a práce, zde se také rozhodl zřídit regionální chatu, dům - muzeum, jež umožní „zastavit čas”. I přesto, že v roku 1976 Jan Kawulok zemřel, jeho Kurná chata nadále žije vyprávěním o bývalých zvycích a horáckou hudbou. Kdysi díky jeho dceři Zuzanně, a dnes díky mladému kustodowi – Januszi Macoszkovi můžeme toto místo navštěvovat a poslechnout si vyprávění, hudbu na pastýřských nástrojích, a také zúčastnit se organizovaných pro skupiny workshopech (tlučení másla, háčkování, vyplétání ze sena).

Dům Konarzewských

Dům Konarzewských je mimořádné místo, kde se můžete seznámit nejen s uměleckým dílem čtyř pokolení této rodiny, nýbrž také s její bohatou historií. Toto vyprávění o době války a míru, různých oblastech uměleckého díla – od hudby, přes malířství, sochářství, nábytkářství, keramiku a tkalcoství. Toto je také cesta v prostoru – od Mazowsze přes Kraków, Slezské Beskydy, Ural a Horní Slezsko a zpět do Istebné. Do dnešního dne Rodina Konarzewských je spojena s uměním; vnučka Ludwika Konarzewského seniora je malířkou a vede umělecké workshopy pro dětí.

Obecní kulturní středisko

Obecní středisko kultury, promoce, turistické informace a veřejná knihovna v Istebné (GOK, PIT a BP v Istebné)

Středisko je situováno v památkové budově z roku 1883 a se nachází ve středu Istebné, v areálu parku před Kostelem Dobrého Pastýře. Zde můžete obdržet bohatý výběr informačních materiálů o atrakcích Trójwsi (Trojvesnice) a okolí, a také turistickém zázemí. K prodeji jsou nabízeny průvodce a mapy, zde se také nachází bod přístupu k Internetu. PIT je ve stálém kontaktu s průvodcemi zájezdů, jakož i dopravními firmami, co nám umožňuje zajistit pomoc pro organizované skupiny a zajistit obsluhu autokarových zájezdů.

Středisko promuje profesionální a lidové umělce, pořádáním četných výstav, vernisáží a jarmarků, zde můžete obdívovat mimo jiné Největší koniakovskou krajku ve světě, snímky z filmu „Čyři tankisté a pes” (zde byl natáčen poslední díl pod názvem „Dům”), a také četné další časové expozice. Každý rok o prazdninách se koná Výstava lidového vytvárnictví, spojená s prodejem rukodělnických výtvarných prací. Ve stěně budovy je zazděna památková tabule věnovaná známému himalaistovi Jerzemu Kukuczkovi.

Trojstyk

Jaworzynka Trzycatek - Je místo styku tří hranic: Polska, Slovenska a České republiky. Tento bod se nachází v hluboké na 8 m a široké na 34 m průrvě (Wawrzaczów Potok), a tvoří střed kruhu popsaného na vrcholích rovnoramenného trojúhelníku. Vrcholy trojúhelníku tvoří žulové monolity výšky 240 cm.

V rámci spolupráce Asociace obcí Jablukovské země, Obce Istebna, jakož i Obce Čierne, polský a slovenský břeh nad Trojstykem je propojen 18 metrovým dřevěným mostem, místo toho dolina na polsko-české hranici menším můstkem. Ve stejné době na slovenské straně byl vybudován turistický přístřešek, a o dva roky později zastřešené odpočivadlo s místem na taborák bylo také zřízeno na české straně. Přístup podél polsko-české hranice usnadňují dlažděné schody, jakož i stezka.

Regionální muzeum

Regionální muzeum „Na Grapie”

Vstupenka - 5 PLN dospělá osoba, 3 PLN dítě

Muzeum má formu malého skansenu, neboť do jeho areálu byla přemístěna památková chalupa, stodola, jakož i byla vybudována tradiční kovárna. Dřevěný dům, tzv. „kurlawo chałpa”, pochází z roku 1920. V této chalupě se nachází mimořádná „kurná kamna”, jakož i další elementy tradičního vybavení horalského domu. V předsíni, jež rozděluje dům na dvě části, se nachází zemědělská nářadí a – nezbytné na tomto terénu v zimě – lyže, resp. „skize”, jakož i „tyniny”. V druhém pokoji je připravena expozice přiblížující kdysi populární v této oblasti práce, jako tkalcovství, či pastýřství.

V stodole ze 30-tých let XX . století jsou shromažděny různé bývalé stroje a zemědělská zařízení. V muzeum se pořádají výstavy neprofesionálního výtvarnictví, výstavy prezentující lidové zvyky a slavnosti spojené z celoročním cyklem života, jakož i vzdělávací workshopy. Zde jsou organizovány zajímavé přednášky o způsobu života bývalých horáků, jejich kultuře, zvycích a krojích (v jedné z místností se nachází figuríny představující jeho různé formy).

Karpatská banka genů

Karpatská banka genů, Muzeum smrku a Ukázková voliéra hlušců

Návštěva je možná po předchozím telefonickém objednání.
Bez objednávky je možné navštěvovat tyto objekty v době od 12.00-13.00 hod. od podělí do pátku.

Muzeum istebnanského smrku bylo zřízeno u lesní školky Wyrchczadeczka. Zde se nachází vědecké a historické podklady, týkající se smrku istebnanské odrudy, jakož i exponáty spojené s historií a kulturou Slezských Beskyd. Blízko školky roste ukázkový porost.

Nyní istebnanský smrk se používá hlavně pro výrobu houslařských nástrojů, jako rezonanční materiál, a rostoucí na území Istebné a v okolí smrky se považují za nejlepší semenářské porosty v Evropě. Za účelem záchrany genetických hodnot smrkových lesů a zachování těchto pro budoucí pokolení, byla zřízena Regionální banka genů smrku.

Muzeum je nedílnou součátí lesní školky, jakož i Karpatské banky genů, jež tvoří velmi dobrou bázi pro vzdělávací činnost. U školky se rovněž nachází Ukázková voliera, v níž je možné obdivovat hlušce, zde pěstované Nadlesnictvím Wisła. Všichni zájemci mají neopakovatelnou příležitost sledovat živé hlušce a tetřevi, a také podívat se na filmy, či multimediální prezentace věnované jak těmto ptákům, tak i ochraně přírody. Kromě ochrany a rekonstrukce druhů voliera přiblížuje turistům, jakož i milovníkům přírody zvyky a chování hlušce, jakož i promuje přírodní hodnoty beskydských lesů.

Muzeum krajky

MUZEUM KRAJKY – PAMÁTKOVÁ SÍŇ MARII GWAREK

Muzeum krajky je věnováno dílu místních výtvarných umělců, a zejména známé Marii Gwarek, dlouhodobé instruktorce háčkování a iniciátorce zřízení Krajkářského družstva v Koniakowě v roku 1947. V památkové síni je prezentován nedokočený ubrus pro Její Veličenstvo Královnu Velké Británie – Alžbětu II. Toto bylo poslední, přerušení úmrtím, dílo Paní Marie. V muzeu existuje možnost koupení krajek, prohlédnutí si elementů lidového kroje a některých domácích potřeb, používaných v dávných dobách. Návštěvu doprovází krátka povídka.

Centrum regionálního produktu

Kolyba czynna od kwietnia do października. Sklep Góralski czynny przez cały rok.

Kolyba ''Na Szańcach'' Piotra Kohuta oferuje możliwość udziału w warsztatach produkcji sera owczego, połączonych z prelekcją i z późniejszą konsumpcją, można tu także zakupić bundz, bryndzę, oscypki, sery wołoskie, korbacze oraz żyntycę. W położonym w pobliżu Sklepie Góralskim oferowane są stroje góralskie, wyroby z wełny owczej, pamiątki, wyroby z drewna, metalu, skóry i materiałów ekologicznych.  Bacówka i Sklep Góralski stanowią również punkt informacyjny na temat działalności Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan.

Komplex Zagroń

Lyžařské středisko Złoty Groń

Sedačková lanovka – 6-místní, odpojovaná, půjčovna lyžařských potřeb, školka lyžování, pořádání sportovních závodů, stravování. V letě hřiště pro odbíjenou a Lesní hřiště pro dětí.

Hřiště

Hřiště u SP1 (Základní školy č. 1) Istebna

  • hřiště pro starší dětí,
  • hřiště pro mladší dětí,
  • stezka zdraví, hřiště pro odbíjenou, běžecká dráha, jakož i minitribuny, vícefunkční hřiště.

Sportovní komplex

Sportovní a rekreační komplex na Zaolziu (Zaolší)

Tento komplex tvoří: travnaté hřiště, plochá dráha, posilovna, tělocvična, rekreační stezky a stezky pro Nordic Walking, hřiště . Bezplatná půjčovna holí pro Nordic Walking. V zimě trasy pro běžecké lyžování. V letě je dostupná zajímavá vzdělávací stezka ZAOLZIE (ZAOLŠÍ), kde děti poznávají flóru a faunu beskydských lesů.

Památková síň

Památková síň Jerzego Kukuczki

Památkovou síň vede manželka známého polského himalaisty Jerzego Kukuczki, dobyvatele všech čtyrnácti vrcholů s výškou nad osm tisíc metrů. Sídlem síně je rodinný, dřevěný dům Kukuczkových, a uvnitř jsou shromažděny památky a ceny, dokumentující mimořádnou historii člověka, jež se zamiloval do hor a v nich zůstal navždy. Paní Cecylie je výjimečnou kustodkou, neboť jako žádná jiná osoba zná život a dosažení svého manžela.

Amfiteátr

Amfiteátr „Pod Skocznią’’ (Pod skokanským můstkem) včetně rekreačního areálu

Komplex tvoří:

  • Amfiteátr „Pod Skocznią”(Pod skokanským můstkem) – místo, v němž se konají nejdůležitější kulturní akce v Obci Istebna,
  • hřiště o rozměrech 91 m x 54 m, hřiště po plážovou odbíjenou,
  • pole pro táboření,
  • salaš s grillem, stravovací zázemí,
  • šatny, toalety,
  • osvětlené trasy pro kolečkové lyže, a v zimě běžecké trasy.

Rozhledny

OCHODZITA (895 m n.m.)
Rozlehlá panorama kolem vrcholu patří k nejplnějším a nejzajímavějším v celých Západních Beskydech. Tato obsahuje značnou část Slezských Besky s Czantorií a Baranií Górou, východní část Malých Beskyd, Żywiecké Beskydy s Romankou a Pilskem, Kysucké Beskydy, Jaworniky a Slezsko-Moravské Beskydy s nejvyšší Łysou Górou. Při dobré viditelnosti vzdáleně je možné uvidět Tatry a Malou Fatru.

KOCZY ZAMEK (847 m n.m.)
Panorama podobná té, kterou je možné uvidět z Ochodzité, i když není stejná. O něco lépe odtud uvidíme Malé Beskydy a blízkou vrchovinu na hranici Slezských a żywieckých Beskyd, místo toho neuvidíme vrcholy na slovenské a české straně státní hranice, tyto pohledy jsou zakryty stromy a vysokým křovím.

WAWRZACZÓW GROŃ (687 m n.m.)
Rozlehlá panorama Slezsko-Moravských Beskyd, Slezských a Żywieckých Beskyd.

ZŁOTY GROŃ (710 m n.m.)
Nádherný pohled na Istebnu, Slezské Beskydy s Baranií Górou, Żywiecké a Slezsko-Moravské Beskydy.

PRŮSMYK KUBALONKA (761 m n.m.)
Zde je viditelná Ochodzita, Worek Raczański, a ve vzdálenosti při dobré viditelnosti Malá Fatra

STECÓWKA (740 m n.m.)
Půvabný pohled na vrchovinu kolem údolí Olše, od bezlesnaté kopule Ochodzité se zástavbou Koniakowa, přes Złoty Groń, až do Mladé hory na západě. Za Ochodzitou jsou vititelné v dálce vrcholy Worka Raczańskiego, místo toho v perspektivě údolí Olše uvídíme známou z povídek Girowou.

TYNIOK (892 m n.m.)
Nádherný pohled Żywieckých Beskyd, a při hezkém počasí také na Tatry a Malou Fatru. Z Tynioka je vidět také Slezsko-Moravské Beskydy, a tímto si můžeme nahlédnout i k našim jižním sousedům.

Prosím o zaslání aktuální nabídky
* - povinná pole
Volání Mapa Rezervovat Menu